Commissies

    Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies, samengesteld uit bewoners, te weten:

  • De technische commissie;
  • De bewonerscommissie;

Voor projectondersteuning wordt veelal gebruik gemaakt van externe adviseurs. Te denken valt aan zaken als:

  • Groot onderhoud;
  • Automatisering;
  • Beveiliging;
  • Juridisch advies;
  • Domotica;
  • Brandveiligheid.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum

Copyright © 2015. All Rights Reserved.