Organisatie

Serviceflat Hoog Doorwerth is een Vereniging van Eigenaren. De leden (bewoners) zijn eigenaar van het door hen gekochte appartement. Tweemaal per jaar vindt een ledenvergadering plaats. Huurders mogen de ledenvergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht.

De richtlijnen voor het besturen van “Hoog Doorwerth” zijn door de leden vastgesteld en neergelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Aan de hand hiervan draagt het bestuur zorg voor het beheer van het complex. De dagelijkse leiding is in handen gegeven aan de teamleider van Hoog Doorwerth.

Het bestuur houdt twee maal per maand spreekuur. De teamleider is drie dagen per week aanwezig.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum

Copyright © 2015. All Rights Reserved.